Ung thư đường tiêu hóa chiếm tỉ lệ lớn nhất trong số các loại bệnh ung thư. Nó thuộc loại ung thư nguy hiểm bởi bệnh thường khởi phát với các triệu chứng không rõ ràng, dễ nhầm lẫn với những bệnh thông thường khiến đa số người bệnh chủ quan, đến khi phát hiện ung thư đã ở giai đoạn muộn.

Để hạn chế những hậu quả  đáng tiếc, quyển “Ung thư biết sớm trị lành – Ung thư đường tiêu hóa và ung thư đại trực tràng” sẽ cung cấp cho người đọc những thông tin cần thiết nhất về căn bệnh ung thư ở các bộ phận đường tiêu hóa và đại trực tràng để có thể phòng ngừa và phát hiện dấu hiệu bệnh kịp thời.

Sách Ung Thư Biết Sớm Trị Lành – Ung Thư Đường Tiêu Hóa Và Ung Thư Đại Trực Tràng

Sách Ung Thư Biết Sớm Trị Lành – Ung Thư Đường Tiêu Hóa Và Ung Thư Đại Trực Tràng

Sách “Ung thư biết sớm trị lành – Ung thư đường tiêu hóa và ung thư đại trực tràng” do Lê

Quang biên soạn, xuất bản bởi nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ và đang được phục vụ tại Thư viện tỉnh Hậu Giang. Mời các bạn cùng tìm đọc!

THÚY VI