Trong cuộc sống, mỗi người đều mong ước hoàn thiện bản thân, xây dựng cho mình một phong cách tự tin, khả năng giao tiếp khéo léo và tài ứng xử linh hoạt, quyển sách “Nghệ thuật nắm bắt cơ hội tùy cơ ứng biến” sẽ giúp bạn hoàn thành một phần mong ước đó.

Sách Nghệ Thuật Nắm Bắt Cơ Hội Tùy Cơ Ứng Biến

Sách Nghệ Thuật Nắm Bắt Cơ Hội Tùy Cơ Ứng Biến

Với 3 chương nội dung và 46 câu chuyện nhỏ, quyển sách sẽ cung cấp cho bạn những kỹ năng cần thiết trong nghệ thuật ứng biến từ việc chờ đợi thời cơ, nắm bắt cơ hội, ứng biến với tình huống để đi đến thành công.

Là quyển sách cuối cùng trong bộ sách “Tri thức vàng cho cuộc sống”, “Nghệ thuật nắm bắt cơ hội tùy cơ ứng biến” sẽ giúp bạn tìm kiếm và tiếp thu những giá trị, những bài học ý nghĩa,

những mảnh ghép cuối cùng trong bộ sách nói về kỹ năng giao tiếp và ứng xử hằng ngày của Nhà xuất bản Văn hóa thông tin.

Thư viện tỉnh Hậu Giang xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

THÚY VI