“Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng,  sửa  chữa  máy   kéo   nhỏ hai bánh và bốn  bánh”  là  một  tài liệu bổ ích cho  người  đọc  và  nông dân trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp hiện  nay đang được phục vụ tại Thư viện tỉnh Hậu Giang.

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA MÁY KÉO NHỎ HAI BÁNH VÀ BỐN BÁNH

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA MÁY KÉO NHỎ HAI BÁNH VÀ BỐN BÁNH

Bằng những lập luận khoa học kèm với hình ảnh minh họa chân thực, số liệu thống kê cụ thể, quyển sách giới thiệu và hướng dẫn chi tiết về các công cụ hỗ trợ nông nghiệp qua các nội dung chính: Máy kéo hai bánh; Máy kéo bốn bánh Kubota; Máy công tác liên hợp với máy kéo bốn bánh An toàn lao động người và thiết bị.

“Hướng dẫn vận hành, bảo dƣỡng, sửa chữa máy kéo nhỏ hai bánh và bốn bánh” được biên soạn bởi Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam, do Nhà xuất bản Nông nghiệp ấn hành xứng đáng là một cẩm nang cần thiết giúp nâng cao kiến thức cho bạn đọc, nhất là người nông dân trong thời kỳ đổi mới.

THÚY VY