Bạn được công ty giao cho một dự án nhưng không lo lắng vì không biết phải bắt đầu từ đâu? “Đưa dự án đến thành công” sẽ giúp bạn.

Sách Đưa Dự Án Đến Thành Công

Sách Đưa Dự Án Đến Thành Công

Cuốn sách mang đến cho bạn sự tự tin và các công cụ cần thiết để quản lý dự án hiệu quả. Tham khảo quyển sách, bạn có thể làm tốt hơn những công việc như: Phân mục tiêu lớn thành các nhiệm vụ dễ quản lý; Lập lịch trình mà bạn có thể kiểm soát mọi giai đoạn; Theo dõi dự án dựa trên mục tiêu; Quản lý kỳ vọng của các bên hữu quan; Xúc tiến dự án và đưa nó đến thành công.

“Đưa dự án đến thành công” là quyển sách phù hợp và cần thiết cho việc xây dựng và hoàn thành dự án. Thư viện Hậu Giang mời các bạn cùng tìm đọc.

THÚY VI