“Diễn biến lịch sử 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược (1945 – 1975)” tái hiện những trang sử hào hùng của dân tộc ta trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược là đỉnh cao của nghệ thuật tiến hành chiến tranh nhân dân Việt Nam. Sách viết về Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954) – Đảng lãnh đạo đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp – Những chiến dịch tiêu biểu trong kháng chiến chống Pháp; Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất Tổ quốc (1954 – 1975) – Đảng lãnh đạo đường lối kháng chiến và phong trào đấu tranh của nhân dân miền Nam chống Mỹ – Ngụy – Những chiến dịch tiêu biểu trong kháng chiến chống Mỹ; Chiến tranh Việt Nam của Pháp – Mỹ.

Diễn biến lịch sử 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược (1945 - 1975)

Diễn biến lịch sử 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược (1945 – 1975)

Với những nội dung trên, cuốn sách “Diễn biến lịch sử 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược (1945 – 1975)” mang nhiều ý nghĩa và giá trị lịch sử, được khai thác từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau, đặc biệt thể hiện rõ sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 2 cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm giành lại chủ quyền, độc lập cho đất nước.

Thư viện tỉnh Hậu Giang trân trọng giới thiệu đến các bạn đọc.

Tuyết Hận